അവൾ കൊന്നു…….. അരിശം തീർത്തു

ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകും അല്ലേൽ,തെന്നി മൂക്കിടിച്ചു താഴെ വീണു ചാകും, അവൾ മുറുമുറുത്തു……

കുളിർമയുള്ള കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലം…. പുറത്തു കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ, ….
കുറേകൂടി കിടന്നു ഉറങ്ങാമായിരുന്നു….

ഉത്തരവാദിത്തം…

കടപ്പാട്

സ്നേഹം

ഇതെല്ലം കൂടി ഒന്നിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ സുഖം മറന്നു എണ്ണിറ്റു…
കഞ്ഞിയും കറിയും വെക്കണം, പലഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാരേം വിളിച്ചുണർത്തണം. മണി ഏട്ടാകുമ്പോയേക്കും ജോലിസ്ഥലത്തു എത്തുകയും വേണം.

അപ്പോഴല്ലേ… അടുക്കളയിൽ കുട പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട്
അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ മഴ.

മേൽക്കൂര ഒന്ന് നക്കാൻ ആളെവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടു മാസം ഒന്നുമായി….

ഹും
ദേശശ്യം മൂത്തു നിൽക്കുപോയ… അവന്റെ വരവ്

ആകാശ വിളക്കിൽ തിളങ്ങുന്ന കടുംചുവപ്പും കറുപ്പും കലർന്ന നിറം
ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ കൊമ്പും കുലുക്കി വരുവല്ലേ,….

അവൾ അരിശം മുഴുവൻ തീർത്തു. …. കൊടുത്തു തലയ്ക്കു ഒരടി… വീണു അവൻ തായേ…. ചത്തു… എന്നിട്ടും ചെരിപ്പിട്ടു ഒന്നുകൂടി ചവട്ടി….. തീർത്തു അവൾ ആ അരിശം മുഴുവൻ…..

ഹും… ഇനി എനിക്കുതന്നെ പണി.
ചൂലെടുത്തു തൂത്തു കൊണ്ടു അവൾ പണി തുടർന്നു….
Susan George.

Advertisements

Gone To A Peaceful Land

After mom has gone,
With the angels who came for her,
You were sad, we knew,
You refused to admit, though

You tried to cope in different ways,
But life has become hard for you,
We took it as your stubborn ways,
And to your own ways we left you.

You were tired we knew,
We could see it on your face.
God sent His angels for he knew
You need no sorrow, but peace.

Blissfully Lost…..

This morning I went to the beach, it wasn’t a detour, was well prepared. Had a book and ice coffee.

20160714_085756

Drove up there and found a shady spot, under a tree to park my car, rolled down the window and leaned the seat to a position where I am comfortable and at the same time I can see the majestic mountain of fluffy white in the horizon and the different shades of the  blue/aquamarine.

Cool breeze blew, gently caressing my cheek and playing with my hair as I sat there engrossed in my book.

My heart began to overflow and then I glanced the watch, ha, it is 11 o’clock….two and a half hours just flew. Blissful and content I drove home.

Why I Would Never Force my Kids to go to Church

TruthNotes

My parents forced me to eat three times a day growing up.  No joke.  Three times.  Every.  Single.  Day.  And it wasn’t always stuff I liked, either.  Matter of fact, I complained a lot about what my mom made.  “Ewww, gross!  Sauteed zucchini?  Seriously?  Mom, you know we hate this stuff!”  So as I approached adulthood I made an important decision.  Since my parents forced me to eat while I was growing up, I decided I was done with meals.  Oh, here and there I’ll eat out of obligation.  I mean, family traditions like Thanksgiving and Christmas, yeah, I’m there.  But daily eating?  No way.  I’m done.

View original post 950 more words

Story Of Success

Success in life, whether it is weight loss or any kind of achievement in life ,is not easy. It requires hard work determination, positive attitude and the will to try new methods.
It doesn’t matter how much money you spend or how many new things you buy in order to achieve your goal, if you don’t have the right attitude and determination you will not succeed.
I was a bit concerned about my body weight, I began to research on weight loss plans and methods. Thousands of articles,and videos and products are available in the market.
I was confused.
I began to read only rhe comments.
Most said I didn’t lose weight or some lost but gained back…..and others who were successful were the ones who were determined and worked hard. They knew their body.
I learned
* consistency
* determination
* hard work
* positive attitude
* set goal
* time
are the factors/ tools required
There is absolutely no need to spend money on going to the gym or buying all the diet plans. With a bit of planning of your diet, a few minutes of exercise/ walk you can achieve it.
I lost 7 pounds.
Hope I will continue till I reach my goal.

Success is a journey, there is a lot of ups and downs, bad roads, rainy days, ….don’t stop.
Continue your journey, with a positive attitude.
Help others to succeed,on your way to ur destination.
Good luck.
God bless.